PROJECT MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS

05. decembar 2023. – Hyatt Regency Beograd – Studio 2

O REMHUB KONFERENCIJI

REMHUB (Real Estate Magazin Hub) je konferencija regionalnog tipa, koja se organizuje dva puta godišnje, na aktuelne teme iz real estate i građevinske industrije. Cilj konferencije je okupljanje vodećih kompanija iz ovog sektora, razmena iskustva i dobre prakse, definisanje akutnih problema i trasiranje trendova, koji će doprineti transformaciji građevinskog i real estate sektora u Srbiji i regionu. Organizator konferencije je medijska kuća West Media World, uz institucionalnu podršku resornih ministarstava, Privredne komore Srbije i Saveta zelene gradnje Srbije, a medijski pokrovitelj Real Estate Magazin. Ovogodišnja REMHUB konferencija, sa temom „Project management in the construction of buildings“, održaće se 05. decembra 2023. godine, u hotelu Hyatt Regency Beograd.

ZAŠTO UČESTVOVATI NA KONFERENCIJI REMHUB 2023?

Imajući u vidu da je jedna od najvažnijih privrednih grana, koja je pokretač razvoja društva, izgradnja objekata svih namena, od ključne važnosti je efikasno rukovođenje kompleksnim procesom izvođenja radova, na pretvaranju ideje investitora u stvarnost. Bez upotrebe metodologije projektnog menadžmenta, vođenje kompleksnog procesa izgradnje je vrlo riizčno, sa ozbiljnim posledicama u vidu nemogućnosti ostvarenja očekivanih rokova, probijanja planiranih budžeta. Dokaz da je ono što je sprovedeno u delo, tokom procesa izgradnje odgovarajućeg nivoa kvaliteta, predstavlja validacija dokumentima, koje definiše zakonska regulative, dok sertifikat u skladu sa određenim standardom, može da obezbedi i dodatnu vrednost samog objekta.

Pored panel diskusija i studija slučajeva, na konferenciji ćete imati priliku i za B2B susrete i umrežavanje sa:

 • predstavnicima vodećih kompanija, koje se bave izgradnjom objekata
 • predstavnicima vodećih kompanija, koje se bave projektnim upravljanjem
 • predstavnicima kompanija, koje se bave sertifikacijom objekata
 • predstavnicima kompanija, koje se bave treninzima u projektnom upravljanju
 • predstavnicima advokatskih kancelarija koje daju podršku u izradi ugovora
 • investitorima, koji su radili na velikim svetskim i domaćim projektima
 • predstavnicima građevinskih kompanija sa velikim iskustvom, u implementaciji rešenja za unapređenje energetske efikasnosti.

KOME JE NAMENJENA KONFERENCIJA

Konferencija je namenjena svima, koji shvataju odgovornost i značaj projektnog upravljanja u građevinskoj industriji, žele da unaprede postojeći način izgradnje objekata, ili imaju potrebu da nauče kako da potvrde nivo kvaliteta izvedenog rešenja:

 • investitorima i odgovornim osobama za vođenje investicionih projekata
 • građevinskim kompanijama
 • proizvođačima i uvoznicima savremenih, energetski efikasnih sistema i proizvoda za primenu u građevinskoj industriji
 • finansijskim institucijama i bankama koje podržavaju i kreditiraju projekte izgradnje objekata, ili unapređenja energetske efikasnosti postojećih objekata
 • vladinim i nevladinim institucijama koje imaju za cilj širenje značaja projektnog upravljanja i unapređenje energetske efikasnosti
 • kompanijama koje se bave pružanjem usluga prodaje i zakupa poslovnog i stambenog prostora i industrijskih objekata, konsaltingom, upravljanjem projektima i održavanjem nepokretnosti.

PROGRAM KONFERENCIJE

10:00 - 10:30
Registracija učesnika

10:30 - 11:00
Otvaranje konferencije, Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevine

11:00 - 12:00

PANEL 1: METODOLOGIJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Moderator: Robert Matić, Sr. RE Consultant | Architect | PMP | EDGE | ESG, Colliers

Učesnici: Milan Šmigić, CPM, Dragan Bjelica, FON, Vladimir Lukač, CTP, Dragana Korica, izvršni direktor Serbia Green Building Council, član WorldGBC

12:00 - 12:30
CASE STUDY 1

Vladimir Mihailović, Izgradnja fabrike Toyo Tires u Inđiji

12:30 - 13:00
Pauza za kafu i posluženje

13:00 - 14:00

PANEL 2: UGOVORI U IZGRADNJI OBJEKATA

Moderator: Katarina Kostadinović, dipl.građ.inž.; Project manager

Učesnici: Nikola Matić, VMS, Katarina Gajić, Delta Real Estate, Miloš Petaković, Gecić Law, Vlatko Đuriček, BESICO

14:00 - 14:30
CASE STUDY 2

Ivana Letić, Rekonstrukcija Sava Centra

14:30 - 15:00
Afterwork cocktail & networking

PARTNERI

GOVORNICI

DRAGAN BJELICA

Prof. dr Dragan Bjelica, vanredni profesor na Katedri za menadžment i upravljanje projektima i rukovodilac Centra za upravljanje projektima na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je 2017. godine na Fakultetu organizacionih nauka, na studijskom programu Informacioni sistemi i menadžment. Prof. dr Dragan Bjelica poseduje prestižne sertifikate Instituta za upravljanje projektima: Project Management Professional - PMP (2019), Agile Certified Practitioner - PMI-ACP (2019) i Professional in Business Analysis - PMI-PBA (2022). Specijalizaciju iz oblasti strateškog menadžmenta završio je 2022. godine na Harvard poslovnoj školi. Gostujući je predavač na Univerzitetu Islanda u Rejkjaviku na predmetu Međunarodnog upravljanja portfoliom projekata (2020), i na Viljnus Univerzitetu u Litvaniji na predmetu Projektnog menadžmenta i održivog upravljanja projektima (2022). Prof. dr Dragan Bjelica je rukovodilac projekta ispred Univerziteta u Beogradu u okviru projekta finansiranog od strane Evropske komisije pod nazivom "Projektna orijentisanost i održivo vođenje projekata". Objavio je preko 80 istraživačkih radova na nacionalnim i međunarodnim konferencijama i časopisima, i aktivno učestvovao u više od 20 nacionalnih i međunarodnih projekata. Od 2023. god. je u ulozi evaluatora projekata finansiranih od strane Evropske komisije. Trenutno je član tima na projektu "Angažovanje u akademskim postignućima i vannastavnim aktivnostima kao prediktori zadovoljstva životom među srednjoškolcima i studentima” – SHINE, finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru programa Ideje u oblasti društvenih i humanističkih nauka.

MILAN ŠMIGIĆ

PMP, PMO-CP dipl.el.inž. Izvršni direktor Centra za upravljanje projektima
Jedan od osnivača profesionalnih regionalnih udruženja ACES, SROUG i PMI Serbia Chapter - srpskog ogranka najuticajnijeg svetskog udruženja za upravljanje projektima. Od 1998. kao konsultant u oblasti upravljanja projektima radio u zemlji i inostranstvu za projektne timove preduzeća i institucija kao što su Energoprojekt, Telekom Srbija, EMS AD, Štrabag, Komercijalna banka, Elektrodistribucija Beograd, Deloitte&Touche, Tigar, Delta M, Elektroprivreda Srbije, Srbijagas, Multicon. Sertifikovani je trener softverske kuće Oracle za Primavera softverska rešenja. Autorizovani trener ESI International, svetskog lidera u oblasti metodološke obuke za upravljanje projektima.

VLADIMIR LUKAČ

Stariji projektni menadzer, CTP Srbija
Vladimir Lukač, diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Prvo profesionalno iskustvo, kao master inženjer građevinarstva. stekao je u građevinskoj kompaniji Graditeli NS, kao projektni menadzer, a potom u kompaniji Lidl, na poslovima projektovania, ugovaranja i koordinacije izvodenja gradevinskih radova. U kompaniji CTP Invest je od 2019. godine, na poziciji starijeg projektnog menadzera, gde se bavi projektovanjem, obezbedivanjem potrebne dokumentacije za građevinske radove, ugovaranjem podizvođača radova i koordinacijom izvođenja građevinskih radova.

KATARINA KOSTADINOVIĆ

CEO, Urban Building Consultancy
Diplomirani gradjevinski inženjer, konstruktivnog smera, član inženjerske komore Srbije. Katarina je svoju profesionalnu katijeru započela 2003. godine na pozicija sefa investicja, u Parking servisu Beograd. Karijeru nastavlja kao Direktor projekta izgradnje stambenog kompleksa u Bloku 12 u Beogradu, u okviru kompanije Urban Building Concultancy, gde i danas radi, na poziciji Direktora, odnosno konsultanta. U međuvremenu je u okviru kompanije Jadran d.o.o. bila na poziciji direktora tehničke pripreme i ugovaranja.

DRAGANA KORICA

Izvršni direktor Serbia Green Building Council (član WorldGBC)
Dragana Korica je Izvršni direktor Serbia Green Building Council (član WorldGBC). Posvećena je realizaciji ciljeva organizacije; da se podstakne i vodi transformacija srpske građevinske industrije i tržišta ka održivoj - zelenoj gradnji. Radno iskustvo na zadacima projektnog menadžmenta, sinhronizaciji i samom projektovanju, kao i nadzoru na realizaciji istih, kao direktor i odgovorni projektant, učešćem u nastavi, na izradi publikacij, kao gostujući predavač i revizor, sticano je na Građevinskom fakultetu, Institutu za materijale i konstrukcije GFUB, EKI RD Studiju, EKI RS Compani i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru saradnje sa privredom. Autor je i koaotor brojnih arhitektonskih i urbanističkih projekata, kao i nekoliko urbanističkih planova i revizija i autor brojnih enterijera; takođe autor grba Građevinskog fakulteta. Kao koautor nagrađivana je na nekoliko urbanističko-arhitektonskih konkursa. Poseduje zvanje Mastera stečeno na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima licencu odgovornog projektanta arhitektonskih projekata - IKS. Član je IKS, UAS, DAB, ASA, ŽAD i WISE SEE.

VLATKO ĐURIČEK

Magistar građevinarstva, direktor Besico, Srbija
Magistar građevinarstva, menadžment građevinskih projekata na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Đuriček je 2011. godine započeo svoju profesionalnu karijeru kao menadžer razvoja i ulaganja u „Delta Agrar“, koji je deo „Delta Holdinga“. Ima više od 10 godina iskustva u akviziciji i razvoju nekretnina u radu sa međunarodnim i najvećim domaćim kompanijama za nekretnine kao što su „Lidl“ i „MPC Properties“ i „CTP Invest“. Krajem 2021. godine imenovan za direktora kompanije „BESICO Srbija“. Ima dokazanu evidenciju od više od 600.000 m2 građevinske površine projekata razvoja nekretnina, u konstantnom rastu, koja se sastoji od maloprodajnih parkova, tržnih centara, fabrika, skladišta/logistike, kancelarijskih i projekata supermarketa, u kojima je više od 6.000 novih osnovanih radnih mesta, sa ukupnim ulaganjem od preko 400 miliona evra.

ALEKSANDRA DAMJANOVIĆ

Državni sekretar, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Diplomirala na Pravnom fakultеtu Univеrzitеta u Bеogradu. Od 2012. do 2014. bila jе pomoćnik ministra građеvinarstva i urbanizma, odgovorna za rad Sеktora koji sе bavi izdavanjеm građеvinskih i upotrеbnih dozvola, еnеrgеtsku еfikasnost u zgradarstvu, građеvinsko zеmljištе, rеpubličku građеvinsku i komunalnu inspеkciju i upravno-pravni nadzor u oblasti državnog prеmеra i katastra. U pеriodu od 2004. do 2012. godinе bila jе pomoćnik ministra u Ministarstvu za kapitalnе invеsticijе, Ministarstvu infrastrukturе, Ministarstvu zaštitе životnе srеdinе, rudarstva, prostornog planiranja i urbanizma. Od 1987. do 2004. u Gradskoj opštini Savski Vеnac obavljala jе dužnosti savеtnika, pomoćnika načеlnika i načеlnika za imovinsko-pravnе, građеvinskе i komunalno-stambеnе poslovе. Prеthodno jе dvе godinе radila kao advokatski pripravnik u oblasti građanskog i krivičnog prava. Govori еnglеski jеzik.

MILOŠ PETAKOVIĆ

Senior Associate
Miloš Petaković je iskusni advokat u oblasti privrednog prava i član je tima advokatske kancelarije Gecić Law. Pravo nepokretnosti i izgradnje je njegova specijalnost. Kao vođa ove pravne oblasti u Gecić Law, Miloš klijentima pruža savete o širokom spektru tema u oblasti prava nepokretnosti i izgradnje, uključujući pregovore i sklapanje ugovora o prenosu vlasništva, uspostavljanje stvarnih prava, kao i konsultacije vezane za složene ugovore o građenju, uključujući EPC i FIDIC ugovore. Miloš takođe ima značajno iskustvo u zastupanju klijenata u kompleksnim sporovima vezanim za prodaju i izgradnju nekretnina.

VLADIMIR MIHAILOVIĆ

COO - Chief Operations Officer at EK SR
Project manager sa više od osam godina iskustva u vođenju multinacionalnih timova za isporuku složenih projekata na vreme i u okviru budžeta. Poseduje iskustvo u upravljanju velikimprojektima u građevinskoj industriji sa, velikim iskustvom u projektima proizvodne industrije. Poseduje iskustvo u upravljanju procesima projektovanja, procedurama izdavanja dozvola, tenderima, ugovaranju i praćenju izvršenja, sa izraženom sposobnošću identifikovanja i ublažavanja rizika. U želji za kontinuiranim ličnim i profesionalnim razvojem, trenutno pohadja studije Executive MBA programa na Rome Business School Belgrade u Beogradu, kao i specijalističke sertifikacije PMI-CP™ - Construction Professional in Built Environment Projects™ koja pokriva domene upravljanja ugovorima, upravljanja zainteresovanim stranama, upravljanja strategijom i obimom i upravljanja projektima generalno.

KATARINA GAJIĆ

Direktorka za projektovanje i izgradnju u Delta Real Estate.
Katarina Gajić je direktorka za projektovanje i izgradnji u Delta Real Estate. Nakon diplomiranja, prošla je kroz ceo proces razvoja u oblasti gradjevinarstva, od projektanta, do supervizora, na različitim značajnim projektima nekretnina. 2014. pridružuje se timu Delta Real Estate i postaje jedan od ključnih donosilaca odluka. Upravlja odnose sa brojnim zainteresovanim stranama u portofoliju Delta nekretnina (Srbija, Slovenija, Bosna, Bugarska). Katarina je diplomirala na Gradjevinskom fakultetu, kao prva u generaciji. Govori srpski, ruski i engleski.

NIKOLA MATIĆ

CEO at VMS, Operations Manager at DNEC , Vice President at ACES & EFCA member of BoD
Nikola Matić je konsultant sa preko 30 godina iskustva na poslovima izgradnje infrastrukturnih projekata, kao i ostalih građevinskih objekata u industriji i komercijalnoj izgradnji objekata. Poseduje posebne veštine potrebne za realizaciju multidisciplinarnih projekata i integraciju različitih segmenata po FIDIC standardima i različitim modelima javnih nabavki. Ima veliko iskustvo u upravljanju timovima za nabavke na projektima koje finansiraju međunarodne finansijske institucije (WB, UNDP, EBRD, KfW i ostale), pripremi tenderske i ugovorne dokumentacije, TOR-a, evaluaciji, pregovaranju o ugovoru i praćenju implementacije ugovora. Pored redovnih zadataka u upravljanju kompanijom, kao izvršni direktor u firmi VMS d.o.o.Beograd , odgovoran je za sve aspekte nadzora nad izgradnjom, za administraciju građevinskih ugovora prema PRAG-u i raznim FIDIC uslovima ugovora. Jedan je od osnivača nacionalnog udruženja inženjera konsultanata – ACES, i od 2009 aktivan u Upravnom Odboru. Od 2015. godine, je postao član upravnog odbora u EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations), a u mandatu 2021-2024 je na mestu potpredsednika ove asocijacije. U proteklih 15 godina Nikola Matić je bio angažovan na izbegavanju i rešavanju brojnih sporova i odštetnih zahteva na lokalnim i internacionalnim projektima. Osnivač je Centra za rešavanje sporova u oblasti građevinarstva (CDRC), koji osnovan je pri Udruženju inženjera konsultanata Srbije (ACES), kao stalna institucija za alternativno rešavanje sporova u građevinarstvu dominantno za region Zapadnog Balkana.

IVANA LETIĆ

Delta Real Estate, autorka projekta rekonstrukcije Sava Centra
Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu 2005 godine. Karijeru je započela kao projektant. Od 2008 godine radi kao Projekt Menadzer u Delta Investu na brojnim komercijalnim projektima sa povremenim autorskim radom, a od 2012 u Delta Real Estate-u gde pored Develpoment i Projekt menadžmenta na velikim projektima, intenzivno radi i na autorskim projektima. Veliko iskustvo u realizaciji visoko efikasnih, održivih i inovativnih projekata velikih razmera, u razvijanju idejnih resenja zajedno sa planiranjem i postizanjem planiranih budžeta i rokova uz očuvanje arhitektonskih vrednosti objekta, i u vođenju i radu u velikim i diversifikovanim i multidisciplinarnim timovima. Autor je više projekata od toga su najistaknutiji realizovani objekti - Delta Planet Niš, Hotel Indigo, Delta Planet Banja Luka, rekonstrukcija Sava Centra.

ROBERT MATIĆ

Sr. RE Consultant | Architect | PMP | EDGE | ESG, Colliers
Arhitekta, sertifikovani PM (PMP), konsultant iz oblasti zelene gradnje i energetske efikasnosti (EDGE), sa visegodisnjim medjunarodnim iskustvom rada na projektima iz oblasti nekretnina (Colliers). Ekspert u oblasti ESG i odrzivog razvoja, sa visegodisnjim konsultantskim iskustvom rada na EU i IFI (EC, CEB, IFC, EIB, EBRD, GIZ) projektima kroz saradnju sa vodecim svetskim konsultantskim kompanijama (Niras, Eptisa, Conseil Sante, PwC, Mott McDonald). Medjunarodno radno iskustvo sticao u SAD, Srbiji, Kanadi, Rumuniji. Aktivan promoter neophodnosti primene ESG standarda i prinicpa odrzive gradnje u oblasti arhitekture, gradjevinarstva i urbanog planiranja.

KONTAKT

ZA SVA PITANJA U VEZI SA SPONZORSTVOM KONFERENCIJE, UČEŠĆEM NA PANELIMA I KOTIZACIJAMA, KONTAKTIRAJTE NAS NA:
conference@realestate-magazine.rs
+381 11 4320 501
+381 69 2139 396

PRIJAVA

Cena kotizacije: 150€ (bez PDV)

Kotizacija obuhvata:
Celodnevno prisustvo na konferenciji • Kafu dobrodošlice i osveženje tokom pauze
Afterwork cocktail i B2B susret • Primerak Real Estate magazina na sprskom i engleskom.