DRIVING ENERGY EFFICIENCY IN REAL ESTATE

30. novembar 2022. - Hyatt Regency Beograd - Studio 2

O REMHUB KONFERENCIJI

REMHUB (Real Estate Magazin Hub) je konferencija regionalnog tipa koja se organizuje nekoliko puta godišnje na aktuelne teme iz real estate i građevinske industrije. Cilj konferencije je okupljanje vodećih kompanija i igrača iz ovog sektora, razmena iskustva i dobre prakse, definisanje akutnih problema i trasiranje trendova koji će doprineti transformaciji građevinskog i real estate sektora u Srbiji i regionu. Organizator konferencije je medijska kuća West Media World, uz institucionalnu podršku resornih ministarstava, Privredne komore Srbije i Saveta zelene gradnje Srbije, a medijski pokrovitelj Real Estate Magazin.

Prva REMHUB konferencija, sa temom „Driving energy efficiency in real estate“, održaće se 30. novembra 2022. godine, u hotelu Hyatt Regency Beograd.

ZAŠTO UČESTVOVATI NA KONFERENCIJI REMHUB 2022?

U jeku energetske krize koja nas sve proziva da budemo odgovorni u korišćenju energije i da strateški promenimo odnos prema energetskom pitanju, konferencija REMHUB 2022 je prilika da saznate koja sve inovativna rešenja energetske efikasnosti možete primeniti u izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih objekata, ali i kako napredan Facility Management (FM) može doprineti optimizaciji sistema i većoj uštedi energije. Pored panel diskusija i studija slučajeva, na konferenciji ćete imati priliku i za B2B susrete i umrežavanje sa:

 • predstavnicima vodećih kompanija koje se bave proizvodnjom inovativnih, energetski efikasnih sistema i održivih rešenja za primenu u građevinskoj industriji
 • investitorima i developerima koji razvijaju projekete zelene gradnje sa sertifikatima visoke energetske efikasnosti
 • predstavnicima građevinskih kompanija sa velikim iskustvom u implementaciji rešenja za unapređenje energetske efikasnosti
 • predstavnicima kompanija koje se bave projektovanjem i ugradnjom solarnih panela
 • predstavnicima banaka i finansijskih institucija koje podržavaju i kreditiraju zelene i projekte unapređenja energetske efikasnosti
 • arhitektama koji projektuju nove zgrade i rekonstrukcije postojećih objekata sa rešenjima za maksimalnu energetsku efikasnost
 • predstavnicima kompanija koje se bave pružanjem FM usluga

KOME JE NAMENJENA KONFERENCIJA

Konferencija je namenjena svima koji shvataju odgovornost sadašnjeg trenutka i obavezu da energetska efikasnost postane standard u građevinskoj industriji i upravljanju komercijalnim, industrijskim i rezidencijalnim objektima:

 • investitorima i developerima
 • građevinskim kompanijama
 • proizvođačima i uvoznicima savremenih, energetski efikasnih sistema i proizvoda za primenu u građevinskoj industriji
 • kompanijama koje koriste ili pružaju FM usluge
 • kompanijama koje se bave proizvodnjom električne energije iz OIE
 • finansijskim institucijama i bankama koje podržavaju i kreditiraju projekte unapređenja energetske efikasnosti i zelenu gradnju
 • vladinim i nevladinim institucijama koje imaju za cilj širenje značaja energetske efikasnosti i pružanje podrške zelenim real estate projektima
 • kompanijama koje se bave pružanjem usluga prodaje i zakupa poslovnog i stambenog prostora i industrijskih objekata, konsaltingom, upravljanjem projektima i upravljanjem i održavanjem nepokretnosti.

PROGRAM KONFERENCIJE

10:00 - 10:30
Registracija učesnika

10:30 - 11:00
Otvaranje konferencije Milan Macura, pomoćnik ministra rudarstva i energetike

11:00 - 12:00 PANEL 1

ZELENA GRADNJA KAO ODGOVOR NA ENERGETSKU KRIZU I ZELENU TRANZICIJU

Uvodničar: Ivana Vuletić, sekretar Udruženja građevinske industrije Privredne komore Srbije
Moderator: Dragana Korica, izvršna direktorka Saveta zelene gradnje Srbije (SrbGBC)
Učesnici:
Lafarge - Vitor Antić, menadžer za betone
CTP - Vladimir Lukač, stariji projektni menadžer
MT Komex - Miloš Kostić, vlasnik i generalni direktor
MPC - Nataša Bugarinović, rukovodilac održivog razvoja

12:00 - 12:30
CASE STUDY 1
Alumil – energetski efikasno rešenje za Google Project
Govornik: Ivana Petronijević, arhitekta konsultant

12:30 - 13:00
Pauza za kafu

13:00 - 14:00 PANEL 2

NOVATIVNI SISTEMI ZA ENERGETSKU SANACIJU I ZGRADE NOVE GENERACIJE

Uvodničar: Marko Stojčić, glavni urbanista grada Beograda
Moderator: Bojan Bogdanović, principal menadžer ReDEWeB fonda
Učesnici:
Delta Real Estate - Darija Raščanin, menadžer projektovanja i izgradnje
USAID - Daniel Berg, direktor USAID projekta Better Energy
Zabriskie - Lela Alempijević, izvršni direktor
Xella Srbija - Edin Dalifi, Project manager

14:00 - 14:30
CASE STUDY 2
Charge&GO – razvoj elektromobilnosti u Srbiji
Govornik: Miloš Kostić, vlasnik i generalni direktor

14:30 - 15:00
Pauza za kafu i posluženje

15:00 - 16:00 PANEL 3

FACILITY MANAGEMENT: PAMETNO UPRAVLJANJE ZA UŠTEDU ENERGIJE

Moderator: Marko Andrejić, glavni i odgovorni urednik magazina Biznis.rs
Učesnici:
LDK Consultants - Nenad Jovanović, savetnik za energetiku
CBS - Dejan Pavlov, Senior Facilitiy Manager
IREP&WEST - Vladimir Bajić, specijalista za Facility Management
RES Fondacija - Aleksandar Macura, programski direktor za energiju

16:00 - 17:00
Afterwork cocktail & networking

INSTITUCIONALNA PODRŠKA

PARTNERI

MEDIJSKI POKROVITELJ

MEDIJSKI PARTNERI

GOVORNICI

BOJAN BOGDANOVIĆ

Principal menadžer ReDEWeB fonda
Bojan Bogdanović je diplomirani inženjer mašinstva. Zaposlen je u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) od 2019. godine kao Principal menadžer fonda za obnovljivu daljinsku energetiku Zapadnog Balkana (ReDEWeB) na razvoju projekata, tržišta i regulative za primenu obnovljivih izvora energije. Poseduje veći broj licenci za projektovanje, izvođenje radova i energetski menadžment u oblastima termotehnike, termoenergetike, gasne tehnike, zgradarstva i industriji. Predsednik je Saveta zelene gradnje Srbije (SrbGBC) i član je SMEITS-a, Društva za KGH i Inženjerske komore Srbije. Nosilac je Medalje KGH društva.

DRAGANA KORICA

Izvršni direktor SrbGBC
Dragana Korica je licencirani arhitekta sa diplomom master inženjer arhitekture AF Univerziteta u Beogradu. U Savetu zelene gradnje Srbije (SrbGBC) je od 2017. Posvećena je realizaciji ciljeva organizacije koji podstiču i vode transformaciji srpske građevinske industrije i tržišta ka praksi zelene i održive gradnje. Vođena motivacijom za unapređenje ka održivosti, kroz organizacije konferencija kao i učešćem na mnogim, usmerena je na edukaciji šire javnosti ne temu pozitivnog uticaja implementacije zelenih principa na izgrađenu sredinu.

MARKO STOJČIĆ

Glavni urbanista Grada Beograda
Marko Stojčić je diplomirani inženjer arhitekture i član Inženjerske komore Srbije, Saveza arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda. Ima status slobodnog umetnika u udruženju ULUPUDS. Licencirani je odgovorni urbanista, odgovorni projektant i odgovorni izvođač radova. Autor je većeg broja objekata u Srbiji i inostranstvu kao i većeg broja urbanističkih projekata. Inicijator je osnivanja Komore arhitekata Srbije. Urbanističkim planovima Beograda bavi od 2013. godine kroz više funkcija koje je obavljao u Skupštini grada. Na mesto glavnog urbanista Grada Beograda izabran je 2019. godine.

MILAN MACURA

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike
Milan Macura diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je upisao doktorske studije 2018. Svoju naučno-istraživačku aktivnost iskazao je kroz više stručnih i naučnih radova u časopisima i nastupima na simpozijumima i konferencijama od međunarodnog i nacionalnog značaja. Poseduje višegodišnje iskustvo i rezultate ostvarene u učešću i rukovođenju u različitim organima izvršne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. U junu 2017. godine imenovan je za savetnika u Kabinetu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a zatim je od oktobra 2020. godine istu funkciju obavljao u ministarstvu rudarstva i energetike. Za vršioca dužnosti pomoćnika ministra u Sektoru za energetsku efikasnost i toplane Ministarstva rudarstva i energetike postavljen je od strane Vlade u martu 2021. godine, gde i dalje obavlja tu funkciju.

LELA ALEMPIJEVIĆ

Izvršni direktor Zabriskie studija
Lela Alempijević je diplomirani inženjer arhitekture i jedan od osnivača i direktora u Zabriskie. Sa još dvoje partnera vodila je Zabriskie od osnivanja arhitektonskog studija do sistematizovane arhitektonske firme. Njene aktivnosti u firmi pretežno su razvoj i implementacija ciljeva, promocija kompanijskih vrednosti, odnosi sa klijentima i HR. Zabriskie studio fokusiran je na kreiranje boljeg, unapređenog okruženja u kom živimo i stvaramo i svaki projekat tretira kao jedinstvenu priču koja treba da bude funkcionalno originalna.

DANIEL BERG

Direktor USAID projekta Better Energy
Daniel Berg trenutno je direktor USAID projekta Better Energy koji je pokrenut sa ciljem da razvije i podrži lokalna rešenja za poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenje zavisnosti Srbije od uvoznih fosilnih goriva. U svojoj tridesetogodišnjoj karijeri, istrajno je bio posvećen ekonomskim reformama i razvoju u Istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu. Posle više od 20 godina u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), uključujući 3,5 godine na mestu direktora za Srbiju, Daniel je preuzeo brojne konsultantske uloge sa fokusom na održivim finansijama i energetskoj efikasnosti. Projekat Better Energy donosi znanje, alate, tehnike i male grantove za poboljšanje korišćenja energije na strani i ponude i potražnje, i možda najvažnije, nastoji da promeni percepciju o prednostima i mogućnostima ulaganja u energetsku efikasnost.

DARIJA RAŠČANIN

Menadžer projektovanja i izgradnje, Delta Real Estate
Darija Raščanin je master inženjer arhitekture Univerziteta u Beogradu. Kompaniji Delta Real Estate pridružila se 2017. godine kroz program Mladi lideri, u kojoj trenutno radi na poziciji menadžera za projektovanje i izgradnju. Svoju posvećenost i predanost poslu iskazala je kroz učešće na brojnim projektima kao projekt menadžer u okviru Delta Real Estate-a, među kojima su: Hotel Indigo u Beogradu, šoping mol Delta Planet u Nišu i šoping mol Delta Planet u Banjaluci. Darija je trenutno član tima koji upravlja projektom rekonstrukcije, sanacije i adaptacije Sava centra, najvećeg kongresnog centra u regionu.

IVANA VULETIĆ

Sekretar Udruženja građevinske industrije Privredne komore Srbije
Ivana Vuletić je diplomirala na smeru za puteve, železnice i aerodrome Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Karijeru je započela 2001. godine u JKP Beograd put kao inženjer tehničke pripreme. U periodu od 2004. do 2015. godine obavljala je poslove višeg stručnog pomoćnika, pomoćnika direktora i direktora (od 2008. do 2015. godine) Direkcije za puteve i ulice u Upravi grada Beograda. Bila je zadužena za upravljanje održavanjem 3.000 km puteva i ulica na području Beograda. U Privrednoj komori Srbije zaposlena je od 2016. godine. Godine 2018. imenovana je za sekretara Udruženja građevinske industrije Privredne komore Srbije.

VITOR ANTIĆ

Menadžer za betone, Lafarge Srbija
Vitor Antić diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a potom završio i postdiplomske studije finansijskog menadžmenta. Trenutno je na poziciji menadžera za betone (RMX Manager) u kompaniji Lafarge Srbija. Svoju karijeru u Lafarge Srbija počeo je 2008. godine kao mašinski inženjer, a potom kao upravnik pogona mašinskog održavanja. Godine 2013. prelazi u sektor prodaje i počinje da radi kao predstavnik prodaje cementa. U organizacionoj celini Betoni je od 2017. godine, gde je radio kao menadžer prodaje betona, visokogradnje i infrastrukture sve do jula ove godine, kada je prešao na poziciju menadžera za betone.

MILOŠ KOSTIĆ

Vlasnik i generalni direktor, MT-Komeks
Nakon diplomiranja na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Miloš Kostić je u početku radio kao saradnik istraživač na projektima Mašinskog fakulteta gde je stekao izuzetnu stručnost na projektima EE i RE u okviru Mreže za energetsku efikasnost u Srbiji. Od 2003. do 2009. bio je angažovan kao tehnolog i rukovodilac preduzeća MT-Komex iz Beograda. Dolazi u kontakt sa obnovljivim izvorima energije sredinom 2009. godine kada je počeo da radi kao zamenik regionalnog menadžera za WEBSEFF program EBRD-a, a nakon toga kao koordinator na programima na KfW i GGF kreditora na linijama namenjenim energetskoj efikasnosti. Tokom 2011. razvija projekat prve solarne elektrane u Srbiji, u Kladovu, koja uspešno radi od 2013. U konsultantskoj kući CEEFOR angažovan je od 2011. kao inženjer i koordinator projekata. Najveće praktično iskustvo poseduje u oblasti konsaltinga, projektovanja i izgradnje na projektima obnovljivih izvora energije. Krajem 2020. lansira prvu regionalnu platformu za punjenje električnih vozila, kao i mobilnu aplikaciju koja omogućava korisnicima brzu i laku pretragu slobodnih punjača, plaćanje i kontrolu punjenja.

MARKO ANDREJIĆ

Glavni i odgovorni urednik portala Biznis.rs
Marko Andrejić je u novinarstvu 20 godina, od čega se 15 godina bavi ekonomskim novinarstvom. Karijeru je počeo u dnevnim novinama i nedeljnicima, a nastavio u Ekonometru i Magazinu Biznis, poslovnom portalu eKapija i dnevnom listu Blic (rubrika Blic Biznis). Trenutno je na poziciji glavnog i odgovornog urednika portala Biznis.rs. Diplomirao je novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Učestvovao je u više projekata podrške preduzetništvu i malim i srednjim preduzećima. Dobitnik je nagrade za najbolji medijski prilog o preduzetništvu mladih. Bio je osnivač i glavni i odgovorni urednik Međunarodnog omladinskog web magazina „WAVE“. Jedan je od idejnih tvoraca i osnivača Međunarodne studentske nedelje u Beogradu (International Student Week in Belgrade, ISWiB).

VLADIMIR BAIĆ

Specijalista za Facility Management, IREP&West
Diplomirani inženjer mašinstva – industrijski inženjer, Vladimir Baić je od početka svoje karijere sticao iskustvo u poslovima upravljanja i održavanja stambenih i komercijalnih objekata i upravljanja imovinom. Kao specijalista za Facility Management, Vladimir Baić danas upravlja kompanijom IREP&West, sa sedištem u Beogradu, ogrankom međunarodne kompanije International Real Estate Partners (IREP), koja FM usluge pruža u više od 50 zemalja. U IREP&West došao je u martu ove godine, nakon pet godina provedenih na poziciji direktora u Reiwag Facility Services, jednoj od vodećih FM kompanija u regionu Jugoistočne Evrope.

NENAD JOVANOVIĆ

Savetnik za energetiku, LDK Consultants
Nenad Jovanović je stručnjak za elektroenergetiku sa 10 godina iskustva u oblasti energetskog planiranja. Od 2018. godine radi kao savetnik za energetiku u predstavništvu LDK Consultants u Srbiji. Aktivno učestvuje na projektima finansiranim od strane međunarodnih organizacija i donatora u oblastima energetskog planiranja, politike i razvoja strategija dekarbonizacije. Zajedno sa međunarodnim ekspertima izrađuje prvi Nacionalni energetski i klimatski plan u Republici Srbiji, koji će definisati ciljeve i mere vezane za obnovljive izvore energije i unapređenja energetske efikasnosti u stambenom, industrijskom I komercijalnom sektoru. Doktorirao je na Erazmus Mundus programu “Održivih energetskih tehnologija i strategija“ predvođenim od strane Comillas pontifikalnog univerziteta iz Španije, u saradnji sa TU Delft iz Holandije i KTH instituta iz Švedske. Pre odlaska u inostranstvo, stekao je zvanje master inženjera elektrotehnike i računarstva na Elektronskom Fakultetu Univerziteta u Nišu.

IVANA PETRONIJEVIĆ

Arhitekta konsultant, Alumil YU Industry
Ivana Petronijević diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2002. aktivna je kao arhitekta u oblastima projektovanja, investicija, razrade i realizacije projekata iz oblasti stambenih objekata, preko poslovnih kompleksa do hotela, u velikoj meri realizovanih u Srbiji, Grčkoj i Italiji. Od 2013. do 2016. godine bila je deo tima Ministarstva odbrane Republike Srbije koji je u nadležan za razvoj i izgradnju vojnih objekata. Od 2017. godine deo je kompanije Alumil YU Industry kao arhitekta konsultant na projektima. Aktivno se bavi istraživanjem tržišta Srbije i regiona u cilju širenja mogućnosti za razvoj kompanije i klijenata. Smatra da svaki profesionalac, pored obaveznog kontinuiranog usavršavanja na stručnom planu, mora da ima i neguje društvenu odgovornost. Govori engleski, nemački i grčki jezik.

VLADIMIR LUKAČ

Stariji projektni menadžer, CTP Invest
Vladimir Lukač diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Prvo profesionalno iskustvo kao master inženjer građevinarstva stekao je u građevinskoj kompaniji Graditelj NS kao projektni menadžer, a potom u kompaniji Lidl, na poslovima projektovanja, ugovaranja i koordinacije izvođenja građevinskih radova. U kompaniji CTP Invest je od 2019. godine, na poziciji starijeg projektnog menadžera, gde se bavi projektovanjem, obezbeđivanjem potrebne dokumentacije za građevinske radove, ugovaranjem podizvođača radova i koordinacijom izvođenja građevinskih radova.

NATAŠA BUGARINOVIĆ

Rukovodilac za održivi razvoj, MPC Properties
Nataša Bugarinović je stručnjak za razvoj nekretnina i angažovana je u MPC Properties na poziciji rukovodioca za održivi razvoj. Tokom 25-godišnje profesionalne karijere vodila je izgradnju mnogih značajnih projekata u zemlji i inostranstvu. Pre angažovanja u MPC Properties 2011, bogato iskustvo stekla je na rukovodećim pozicijama na velikim i značajnim projektima u UAE, Rusiji, Kazahstanu i Crnoj Gori. U okviru MPC Properties bila je zadužena za razvoj portfolija poslovnih objekata i kao pionir inicirala implementaciju principa zelene gradnje. Njen cilj je sprovođenje održivog i inovativnog pristupa u razvoju projekata, koji je već dokazala na izvedenim poslovnim objektima, od kojih su najznačajniji Ušće Kula 2 i Navigator Business Complex. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Beogradu i poseduje licencu odgovornog izvođača 410.

ALEKSANDAR MACURA

Programski direktor RES Fondacije
Aleksandar Macura je suosnivač i programski direktor RES fondacije i analitičar za javnu politiku u oblastima energetike, klime i kvaliteta vazduha sa velikim iskustvom. Aleksandar je vodio program energetike i zaštite životne sredine Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji. Diplomirao je elektrotehniku sa postdiplomskim obrazovanjem iz prava i ekonomije, na Univerzitetu u Beogradu.

DEJAN PAVLOV

Senior Facilites Manager, CBS Internatiomal
Kao Senior Facilities Manager u CBS International, delu Cushman&Wakefield Grupe, Dejanovo profesionalno iskustvo pokriva širok obim posla, uključujući upravljanje projektima na poslovnim objektima visoke klase. Kao vodeći menadžer održavanja širokog spektra fabrika u Srbiji, Dejan je ranije bio uključen u studije izvodljivosti i dubinske analize objekata za proizvodnju zelene energije, dok njegove trenutne odgovornosti podrazumevaju poslove menadžera objekata odgovornog za vrhunske poslovne zgrade u Beogradu. Kao član CBS Property and Facilities Management tima, Dejan je odgovoran za visokoprofilne Facilities Management projekte sa najrenomiranijim vlasnicima nekretnina na srpskom tržištu nekretnina.

EDIN DALIFI

Projektni menadžer, Xella
Edin Dalifi diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Menadžer je sa više od 10 godina iskustva u konsaltingu i marketingu. Kao menadžer aplikacija u marketingu duže od sedam godina u Knauf Insulation i menadžer projekata u prodaji više od dve godine u kompaniji Xella, stekao je dragocen sveobuhvatan uvid u poslovanje, tržište i klijente. Kao projektni menadžer u kompaniji Xella, realizovao je četiri velika projekta i rukovodio više od 50 projekata u Srbiji.

KONTAKT

ZA SVA PITANJA U VEZI SA SPONZORSTVOM KONFERENCIJE, UČEŠĆEM NA PANELIMA I KOTIZACIJAMA, KONTAKTIRAJTE NAS NA:
conference@realestate-magazine.rs
+381 11 4320 501
+381 69 2139 396

PRIJAVA

Cena kotizacije: 150€ (bez PDV)
Kotizacija obuhvata:
Celodnevno prisustvo na konferenciji • Kafu dobrodošlice i osveženje tokom pauze
Afterwork cocktail i B2B susret • Primerak Real Estate magazina na sprskom i engleskom.